TRIAL COURSES

Learn and experience many situations to become confident, professional and successful at work!

Please try the lessons below!

 

90,000

VN – Kỹ năng ghi nhớ hiệu quả

VN – Một số công cụ hỗ trợ học tập – thi cử

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng viết CV, thư ứng tuyển, trình bày nguyện vọng

Cơ bản

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận

COURSES LIST

Cơ bản

VN – Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy

VN – Sơ đồ tư duy – công cụ tư duy hiệu quả

VN – Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Nâng cao

HCMUS – Kỹ thuật sắp xếp công việc

Nâng cao

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian

Nâng cao

HCMUS – Cách vượt qua sự trì hoãn

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

Cơ bản
Kỹ năng giao tiếp cơ bản

HCMUS – Kỹ năng giao tiếp cơ bản

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng lắng nghe và phản hồi

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng giao tiếp nâng cao

Cơ bản

HCMUS – Tư duy phản biện cơ bản

Cơ bản

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

« » page 1 / 14

Join us in learning to succeed!

Learn and experience many situations to become confident, professional and successful at work!

error: Content is protected !!