Các Bài Học Thử

Bạn có thể học từng khoá học riêng lẻ, học theo chủ đề nghề nghiệp hoặc đăng ký học theo chương trình đào tạo phát triển nhân viên của tổ chức doanh nghiệp.

Bạn hãy trải nghiệm các bài học thử bên dưới!

VN – Một số công cụ hỗ trợ học tập – thi cử

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng viết CV, thư ứng tuyển, trình bày nguyện vọng

Cơ bản

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận

Thư Viện Các Khoá Học

VN – Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy

VN – Sơ đồ tư duy – công cụ tư duy hiệu quả

VN – Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Nâng cao

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng lắng nghe và phản hồi

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

« » page 1 / 12

Tham gia học với chúng tôi để thành công!

Hãy học và tương tác trải nghiệm qua các tình huống để tự tin làm việc chuyên nghiệp và thành công!