Các Bài Học Thử

Bạn có thể học từng khoá học riêng lẻ, học theo chủ đề nghề nghiệp hoặc đăng ký học theo chương trình đào tạo phát triển nhân viên của tổ chức doanh nghiệp.

Bạn hãy trải nghiệm các bài học thử bên dưới!

VN – Một số công cụ hỗ trợ học tập – thi cử

Xem chi tiết

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng viết CV, thư ứng tuyển, trình bày nguyện vọng

Xem chi tiết

Cơ bản

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận

Xem chi tiết


Thư Viện Các Khoá Học

Cơ bản

Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy

Xem chi tiết

Nâng cao

Sơ đồ tư duy – công cụ tư duy hiệu quả

Xem chi tiết

Nâng cao

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Xem chi tiết

Nâng cao

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian

Xem chi tiết

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

Xem chi tiết

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng lắng nghe và phản hồi

Xem chi tiết

Cơ bản

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

Xem chi tiết

« » page 1 / 10

Tham gia học với chúng tôi để thành công!

Hãy học và tương tác trải nghiệm qua các tình huống để tự tin làm việc chuyên nghiệp và thành công!