Current Status
Not Enrolled
Price
140,000 VND
Get Started

Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân cơ bản giúp bạn có được nền tảng về cách thức quản lý thời gian cũng như hiểu rõ những giá trị của thời gian.
Tuy nhiên, vì thời gian sẽ gắn liền với những kế hoạch và mục tiêu của bạn nên bạn cần trang bị thêm những công cụ, kỹ thuật nâng cao hơn để hiện thực hóa các giấc mơ. Nếu bạn đang lãng phí thời gian hay sử dụng chúng không hiệu quả, tức là bạn đang “đùa” với những kế hoạch của đời mình. 
Do đó, với khóa học kỹ năng này, bạn sẽ biết cách làm thể nào để hoạch định ước mơ, chinh phục mục tiêu của đời mình.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học kỹ năng quản lý thời gian nâng cao này, bạn có thể:

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu trong cuộc sống
  • Làm chủ cách thiết lập mục tiêu “thông minh” bằng nguyên tắc 3P và nguyên tắc SMART
  • Dễ dàng “chinh phục” thành công các mục tiêu lớn
  • Phân biệt được hai khái niệm “làm việc đúng” và “làm đúng việc”
  • Biết cách vẽ nên bản đồ hoạch định ước mơ cho tương lai của bạn
error: Content is protected !!