Home

unknown
500+ lessons
750+ case-studies
90+ skills tests
20+ psychological tests

icon128-2xworking skills
leadership & management skills
life skills

users-iconinteractive courses
practical case-studies
available instructors &
mentors to support

regulatory-iconmanage learning
practice results
lower costs
rapid ROI

PROFESSIONAL WORKING SKILLS COURSES

LIFE SKILLS COURSES

Giúp định hướng nghề nghiệp

Các khoá học giúp em định hướng nghề nghiệp, tự tin với kỹ năng làm việc tốt.

Anh Thy - USSH

2016-11-23T13:47:42+00:00

Anh Thy - USSH

Các khoá học giúp em định hướng nghề nghiệp, tự tin với kỹ năng làm việc tốt.

Tiện lợi cho việc học

Hoàn thành trải nghiệm các kỹ năng, mình được cấp giấy chứng nhận. Xin cám ơn tiện lợi này!


Ngọc Trinh - UEH

2017-01-02T21:48:21+00:00

Ngọc Trinh - UEH

Hoàn thành trải nghiệm các kỹ năng, mình được cấp giấy chứng nhận. Xin cám ơn tiện lợi này!

Tìm được niềm đam mê cho bản thân

Mình đã tìm ra niềm đam mê và lập kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Hương Trà - FTU

2016-11-23T13:38:22+00:00

Hương Trà - FTU

Mình đã tìm ra niềm đam mê và lập kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Trải nghiệm được các kỹ năng

Mình trải nghiệm tốt các kỹ năng trên hệ thống học trực tuyến này! Cám ơn!


Niên Võ - HCM IU

2017-01-02T21:48:21+00:00

Niên Võ - HCM IU

Mình trải nghiệm tốt các kỹ năng trên hệ thống học trực tuyến này! Cám ơn!

Giao tiếp tốt hơn sau khoá học

Mình giao tiếp tốt hơn sau khoá học. Cám ơn các bài học, tình huống tương tác có giá trị thực tế đã giúp cải thiện kỹ năng của mình rất nhiều.

Hải Đăng - UEH

2016-11-23T15:31:30+00:00

Hải Đăng - UEH

Mình giao tiếp tốt hơn sau khoá học. Cám ơn các bài học, tình huống tương tác có giá trị thực tế đã giúp cải thiện kỹ năng của mình rất nhiều.

Hệ thống tương tác sinh động và dễ nhớ

Hệ thống tương tác sinh động và dễ nhớ. Tôi cảm thích hữu ích ứng dụng cho bản thân trong quá trình làm việc.

Thu Trang - UFM

2016-11-23T13:44:12+00:00

Thu Trang - UFM

Hệ thống tương tác sinh động và dễ nhớ. Tôi cảm thích hữu ích ứng dụng cho bản thân trong quá trình làm việc.

Khoá học phong phú

Các khóa học phong phú và bổ ích! Tôi đã trang bị được các kỹ năng làm việc cần thiết cho mình.


Hồng Nhung - ĐH Hoa Sen

2017-01-02T21:48:21+00:00

Hồng Nhung - ĐH Hoa Sen

Các khóa học phong phú và bổ ích! Tôi đã trang bị được các kỹ năng làm việc cần thiết cho mình.

Tự tin hơn

Mình tự tin ứng tuyển việc làm với các kỹ năng đã học qua workingskills.net


Thanh Thuý - HCM IU

2017-01-02T21:48:21+00:00

Thanh Thuý - HCM IU

Mình tự tin ứng tuyển việc làm với các kỹ năng đã học qua workingskills.net