Home

unknown
500+ lessons
750+ case-studies
90+ skills tests
20+ psychological tests

icon128-2xworking skills
leadership & management skills
life skills

users-iconinteractive courses
practical case-studies
available instructors &
mentors to support

regulatory-iconmanage learning
practice results
lower costs
rapid ROI

Professional Working Skills Courses

Life Skills Courses

Tìm được niềm đam mê cho bản thân.


Mình đã tìm ra niềm đam mê và lập kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Hương Trà - FTU

2016-11-23T13:38:22+00:00

Hương Trà - FTU

Tìm được niềm đam mê cho bản thân. Mình đã tìm ra niềm đam mê và lập kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Hệ thống tương tác sinh động và dễ nhớ.


Hệ thống tương tác sinh động và dễ nhớ. Tôi cảm thích hữu ích ứng dụng cho bản thân trong quá trình làm việc.

Thu Trang - UFM

2016-11-23T13:44:12+00:00

Thu Trang - UFM

Hệ thống tương tác sinh động và dễ nhớ. Hệ thống tương tác sinh động và dễ nhớ. Tôi cảm thích hữu ích ứng dụng cho bản thân trong quá trình làm việc.

Giúp định hướng nghề nghiệp


Các khoá học giúp em định hướng nghề nghiệp, tự tin với kỹ năng làm việc tốt.

Anh Thy - USSH

2016-11-23T13:47:42+00:00

Anh Thy - USSH

Giúp định hướng nghề nghiệp Các khoá học giúp em định hướng nghề nghiệp, tự tin với kỹ năng làm việc tốt.

Giao tiếp tốt hơn sau khoá học.


Mình giao tiếp tốt hơn sau khoá học. Cám ơn các bài học, tình huống tương tác có giá trị thực tế đã giúp cải thiện kỹ năng của mình rất nhiều.

Hải Đăng - UEH

2016-11-23T15:31:30+00:00

Hải Đăng - UEH

Giao tiếp tốt hơn sau khoá học. Mình giao tiếp tốt hơn sau khoá học. Cám ơn các bài học, tình huống tương tác có giá trị thực tế đã giúp cải thiện kỹ năng của mình rất nhiều.

Organizations that trust us