Current Status
Not Enrolled
Price
140,000 VND
Get Started

Bạn có cảm thấy khó khăn khi trình bày một ý tưởng?
Bạn không tự tin khi bắt chuyện và làm quen với người khác? 
Bạn không thể đoán bắt được suy nghĩ của người đối diện? 
Bạn không thể đặt câu hỏi khôn khéo để tìm kiếm thông tin hoặc duy trì trò chuyện với người khác?
Để đạt được những mục tiêu đó, bên cạnh những nguyên tắc giao tiếp cơ bản đã được học thì bạn cần làm chủ những kỹ thuật giao tiếp nâng cao. Khóa học kỹ năng giao tiếp nâng cao này sẽ giúp bạn chinh phục những điều đó.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học giao tiếp này, bạn có thể:

  • Tạo ấn tượng trong giao tiếp bằng kỹ thuật nói STAR
  • Vận dụng giao tiếp phi ngôn ngữ (ngôn ngữ cơ thể, giọng nói) để tăng hiệu quả giao tiếp
  • “Đọc vị” ngôn ngữ cơ thể – những “bí mật” của người đối diện
  • “Đắc nhân tâm” bằng cửa sổ Johari
  • Vận dụng nguyên tắc 7C để truyền đạt thông tin giao tiếp hiệu quả
  • Làm chủ “nghệ thuật đặt câu hỏi” trong giao tiếp
error: Content is protected !!