Course catalog

90,000 VND

Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy

Xem chi tiết

100,000 VND

Sơ đồ tư duy – công cụ tư duy hiệu quả

Xem chi tiết

100,000 VND

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Xem chi tiết

120,000 VND

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

Xem chi tiết

120,000 VND

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường công sở

Xem chi tiết

120,000 VND

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao

Xem chi tiết