Course catalog

Cơ bản

VN – Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy

VN – Sơ đồ tư duy – công cụ tư duy hiệu quả

VN – Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Nâng cao

HCMUS – Kỹ thuật sắp xếp công việc

Nâng cao

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian

Nâng cao

HCMUS – Cách vượt qua sự trì hoãn

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

Cơ bản
Kỹ năng giao tiếp cơ bản

HCMUS – Kỹ năng giao tiếp cơ bản

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng lắng nghe và phản hồi

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng giao tiếp nâng cao

Cơ bản

HCMUS – Tư duy phản biện cơ bản

Cơ bản

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

VN – Kỹ năng viết cơ bản và email

HCMUS – Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nâng cao

HCMUS – Kỹ thuật động não và tư duy sáng tạo

Cơ bản

HCMUS – Kỹ năng thuyết trình cơ bản

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng thuyết trình nâng cao

Nâng cao

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường công sở

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao

Nâng cao

HCMUS – Tư duy phản biện nâng cao

VN – Kỹ năng viết email, CV, thư ứng tuyển, trình bày nguyện vọng

Nâng cao

Quản lý thời gian trong môi trường công sở

 

error: Content is protected !!