Course catalog

VN – Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy

VN – Sơ đồ tư duy – công cụ tư duy hiệu quả

VN – Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Nâng cao

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng lắng nghe và phản hồi

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

HCMUS – Kỹ thuật động não và tư duy sáng tạo

Nâng cao

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường công sở

Nâng cao

HCMUS – Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao

VN – Kỹ năng viết CV, thư ứng tuyển, trình bày nguyện vọng

Nâng cao

Quản lý thời gian trong môi trường công sở