Course catalog

Cơ bản

Sơ đồ tư duy và cách tạo lập sơ đồ tư duy

Xem chi tiết

Nâng cao

Sơ đồ tư duy – công cụ tư duy hiệu quả

Xem chi tiết

Nâng cao

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Xem chi tiết

Cơ bản

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm cơ bản

Xem chi tiết

Nâng cao

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường công sở

Xem chi tiết

Nâng cao

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao

Xem chi tiết

Nâng cao

Quản lý thời gian trong môi trường công sở

Xem chi tiết