Archives: Các khoá học

HaUI-U2 Kỹ năng làm việc nhóm

Bạn đã từng gặp phải những tình huống bất đồng khi làm việc nhóm? Bạn không biết làm sao để giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm một cách tốt nhất? Bạn muốn nhóm mình hoạt động và phát triển hơn nữa? Bạn có phải là người có tố chất để lãnh đạo …

HaUI-U2 Kỹ năng làm việc nhóm Read More »

BLU-U1 Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học, Cao đẳng

Khoá học này là một phần trong nhóm khóa kỹ năng hoạch định nghề nghiệp. Để quãng thời gian sinh viên thật sự có ý nghĩa và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai sau khi tốt nghiệp thì bạn phải biết cách hoạch định nghề nghiệp. Việc hoạch định nghề nghiệp cần được …

BLU-U1 Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học, Cao đẳng Read More »