Lưu trữ: Các khoá học

STU-004- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định – Trắc nghiệm cuối khóa

Thời hạn làm bài trắc nghiệm là: Trước 23:59PM ngày 24/07/2022 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và tập trung để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần …

STU-004- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »

STU-002- Kỹ năng giao tiếp nâng cao – Trắc nghiệm cuối khóa

Thời hạn làm bài trắc nghiệm là: Trước 23:59PM ngày 24/07/2022 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và tập trung để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần …

STU-002- Kỹ năng giao tiếp nâng cao – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »

STU-005- Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tìm việc – Trắc nghiệm cuối khóa

Thời hạn làm bài trắc nghiệm là: Trước 23:59PM ngày 24/07/2022 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và tập trung để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần …

STU-005- Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tìm việc – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »

HCMUS.SACUS – Kỹ năng tham dự phỏng vấn – Trắc nghiệm cuối khóa

Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 35 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần làm bài của bạn cho dù …

HCMUS.SACUS – Kỹ năng tham dự phỏng vấn – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »