Lưu trữ: Các khoá học

VN – Kỹ năng lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học

Khoá học này là một phần trong nhóm khóa kỹ năng hoạch định nghề nghiệp. Để quãng thời gian sinh viên thật sự có ý nghĩa và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai sau khi tốt nghiệp thì bạn phải biết cách hoạch định nghề nghiệp. Việc hoạch định nghề nghiệp cần được …

VN – Kỹ năng lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học Read More »

HCMIU 2021 – Giữa khóa + Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 2 – Bài trắc nghiệm kiểm tra

Bài trắc nghiệm sẽ được mở từ ngày 12 – 17/10/2021 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 40 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ …

HCMIU 2021 – Giữa khóa + Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 2 – Bài trắc nghiệm kiểm tra Read More »

HCMIU 2021 – Giữa khóa + Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 1 – Bài trắc nghiệm kiểm tra

Bài trắc nghiệm sẽ được mở từ ngày 12 – 17/10/2021 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 40 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ …

HCMIU 2021 – Giữa khóa + Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 1 – Bài trắc nghiệm kiểm tra Read More »

HCMIU 2021 – Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 2 – Bài trắc nghiệm kiểm tra

Bài trắc nghiệm sẽ được mở từ ngày 12 – 17/10/2021 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 40 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ …

HCMIU 2021 – Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 2 – Bài trắc nghiệm kiểm tra Read More »

HCMIU 2021 – Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 1 – Bài trắc nghiệm kiểm tra

Bài trắc nghiệm sẽ được mở từ ngày 12 – 17/10/2021 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 40 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ …

HCMIU 2021 – Cuối khóa – Nhóm kỹ năng 1 – Bài trắc nghiệm kiểm tra Read More »

HCMIU 2021 – Giữa khóa – Nhóm kỹ năng 1 – Bài trắc nghiệm kiểm tra

Bài trắc nghiệm sẽ được mở từ ngày 12 – 17/10/2021 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 40 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ …

HCMIU 2021 – Giữa khóa – Nhóm kỹ năng 1 – Bài trắc nghiệm kiểm tra Read More »