Archives: Courses

EN – Women in Leadership

Often, people who have never had a leadership role will stand up and take the lead when a situation they care about requires it. You will be able recognize these events and grab the reins with more confidence. This class touches on understanding the leadership gap, vital leadership traits, and how to overcome various barriers. …

EN – Women in Leadership Read More »

HCMIU – 2022 – U1 – Bài trắc nghiệm cuối khoá

Bài trắc nghiệm sẽ được mở:Đợt 1: 31/10/2022 – 06/11/2022Đợt 2: 07/11/2022 – 13/11/2022 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 40 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. …

HCMIU – 2022 – U1 – Bài trắc nghiệm cuối khoá Read More »

HCMIU – Kỹ năng làm việc nhóm

Bạn đã từng gặp phải những tình huống bất đồng khi làm việc nhóm?Bạn không biết làm sao để giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm một cách tốt nhất?Bạn muốn nhóm mình hoạt động và phát triển hơn nữa?Bạn có phải là người có tố chất để lãnh đạo nhóm mình không?Khi …

HCMIU – Kỹ năng làm việc nhóm Read More »

STU-004- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định – Trắc nghiệm cuối khóa

Thời hạn làm bài trắc nghiệm là: Trước 23:59PM ngày 24/07/2022 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và tập trung để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần …

STU-004- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »

STU-002- Kỹ năng giao tiếp nâng cao – Trắc nghiệm cuối khóa

Thời hạn làm bài trắc nghiệm là: Trước 23:59PM ngày 24/07/2022 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và tập trung để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần …

STU-002- Kỹ năng giao tiếp nâng cao – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »

STU-005- Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tìm việc – Trắc nghiệm cuối khóa

Thời hạn làm bài trắc nghiệm là: Trước 23:59PM ngày 24/07/2022 Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và tập trung để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần …

STU-005- Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tìm việc – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »

HCMUS.SACUS – Kỹ năng tham dự phỏng vấn – Trắc nghiệm cuối khóa

Hãy chuẩn bị đường truyền internet ổn định và thời gian tập trung trong 35 phút để làm bài. Khi bạn nhấn vào nút “Bắt đầu Bài trắc nghiệm” bên dưới để làm bài, thời gian sẽ được tính liên tục. Hệ thống sẽ tính đó là một lần làm bài của bạn cho dù …

HCMUS.SACUS – Kỹ năng tham dự phỏng vấn – Trắc nghiệm cuối khóa Read More »