Trang web www.workingskills.net cung cấp các khóa học kỹ năng chuyên nghiệp trực tuyến dành cho người học là người đi làm, sinh viên. Hiện có hai nhóm đối tượng sử dụng chính là: người dùng theo nhóm, tổ chức và người dùng cá nhân.

  • Dành cho người dùng cá nhân:

Nếu bạn mong muốn tham gia học và phát triển kỹ năng trên hệ thống của trang web với tư cách cá nhân. chúng tôi có hai nhóm là “Nhóm sinh viên” và “Nhóm người đi làm” mà bạn có thể tham gia. Để được tư vấn và đăng ký tài khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua contact: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn hoặc qua biểu tượng chat Zalo có trên màn hình.

  • Dành cho người dùng theo nhóm, tổ chức:

Nếu bạn là người dùng theo nhóm, tổ chức thì bạn không cần đăng ký trực tiếp tại trang web www.workingskills.net mà sẽ thông qua đơn vị, tổ chức mà bạn trực thuộc.

Workingskills.net. sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị, tổ chức và bạn sẽ được cấp tài khoản tự động qua email.

Lưu ý: Với những đơn vị, tổ chức mong muốn tạo tài khoản nhóm trên Workingskills.net vui lòng liên hệ theo địa chỉ liên lạc: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn.

Category: Cách Sử Dụng Website www.workingskills.net

Trả lời