Q4: Sau khi hoàn thành khóa học tôi có nhận được giấy chứng nhận không?

Điều kiện để được xét là hoàn thành khóa học các bạn vui lòng xem câu hỏi 6 – phần Cách Sử Dụng Website www.workingskills.net. Sau khi đánh dấu hoàn thành toàn bộ khóa học và vượt qua bài kiểm tra (nếu có) bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa học kỹ năng đó.

Giấy chứng nhận sẽ được gửi trực tiếp qua email của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn nhận Giấy chứng nhận bản cứng có dấu mộc của công ty bạn sẽ mất thêm một khoản chi phí cho việc vận chuyển, để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp theo contact: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn

Comment on this FAQ