Tùy theo khóa học trên Workingskills.net mà một số bài học sẽ có thời gian hoàn thành khác nhau. Khi bạn truy cập vào bài học, bạn sẽ thấy thời gian tối thiểu hoàn thành được hiển thị ngay trên bài học đó.

Để hoàn thành bài học bạn cần học tối thiểu bằng thời gian đã quy định.

Tuy nhiên, có một số khóa học, bài học sẽ không yêu cầu thời gian tối thiểu để hoàn thành.

Workingskills.net không giới hạn thời gian tối đa cho các bạn, chúng tôi khuyến khích người dùng quay lại để xem nội dung bài học, củng cố kiến thức và đặt ra các câu hỏi cho đội ngũ cố vấn.

Category: Cách Sử Dụng Website www.workingskills.net

Trả lời