Chương trình phát triển kỹ năng

Dành cho sinh viên khoá K14, ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Dựa trên thành công của chương trình phát triển kỹ năng học tập, làm việc dành cho sinh viên K14 và nhằm mục đích tiếp tục cung cấp cho sinh viên các kỹ năng, công cụ học tập một cách chủ động, hiệu quả, giúp sinh viên nâng cao năng lực trong quá trình trải nghiệm trong 4 năm học đại học. Nhà trường thông báo tới các khoa quản lý sinh viên với nội dung sau:

– Chương trình phát triển Kỹ năng học tập – làm việc miễn phí tổ chức bởi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Tổ chức giáo dục Talent Mind Education dành cho sinh viên năm 2 học khoá 14 (K14) của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

– Chương trình phát triển kỹ năng dành cho sinh viên K14 bao gồm các khoá học như sau:

Các khoá học:
– Kỹ năng giao tiếp, viết email hiệu quả
– Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
– Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Bài trắc nghiệm tổng kết các kỹ năng – Trắc nghiệm xử lý tình huống (30 – 40 câu)

Hình thức học: Trực tuyến trên hệ thống www.workingskills.net
– Mỗi sinh viên sẽ được cấp 01 tài khoản học trên hệ thống www.workingskills.net, đăng ký theo mẫu dưới đây.


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỌC KỸ NĂNG
DÀNH CHO SINH VIÊN KHOÁ K14, ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động cấp phát tài khoản dựa theo thông tin đăng ký của sinh viên

  • Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 lần, không đăng ký thay cho người khác.
  • Sinh viên điền đầy đủ, chính xác các thông tin, không sử dụng thông tin của người khác.
  • Thông tin của sinh viên được cam kết bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích liên lạc của hệ thống, tư vấn hỗ trợ từ chuyên gia và kết nối tư vấn thực tập, việc làm từ doanh nghiệp.
  • Sinh viên không thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, vui lòng không sử dụng form này.
  • Sinh viên cần trợ giúp, vui lòng liên hệ: 037 300 4648 – Zalo 037 300 4648 – Email: workingskills.contact@talentmind.edu.vn
error: Content is protected !!