Time management skills

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân cơ bản giúp bạn có được nền tảng về cách thức quản lý thời gian cũng như hiểu rõ những giá trị của thời gian.Tuy nhiên, vì thời gian sẽ gắn liền với những kế hoạch và mục tiêu của bạn nên bạn cần trang […]

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao Read More »

HCMUS – Cách vượt qua sự trì hoãn

Bạn có định làm một việc gì đó nhưng rồi lại “để mai tính”?Bạn có thường mất tập trung khi đang làm việc?Bạn luôn có một kế hoạch rõ ràng và biết cách sắp xếp thời gian nhưng lại thiếu động lực hành động?Bạn có mong muốn tìm được phương pháp để vượt qua sự trì hoãn

HCMUS – Cách vượt qua sự trì hoãn Read More »

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian

Dù bạn đã có những kiến thức nền tảng về kỹ năng quản lý thời gian hay biết cách sắp xếp công việc thì những điều đó vẫn chưa đủ để bạn làm chủ bản thân mình. Hãy nhớ lại: Bạn đã bao giờ quên mất một số việc mình dự định sẽ làm trong ngày?Bạn đã bao

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian Read More »

HCMUS – Kỹ thuật sắp xếp công việc

Trong công việc cũng như trong cuộc sống, mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm. Bạn đã biết cách đặt mục tiêu, hoạch định ước mơ cho bản thân. Tuy nhiên bạn cũng cần biết cách lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc để thực hiện các mục tiêu đó

HCMUS – Kỹ thuật sắp xếp công việc Read More »

error: Content is protected !!