Khoá học Category: Skills tests

U3 – Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp

Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năngTrắc nghiệm điểm mạnh …

U3 – Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp Read More »

U2 – Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống

Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sốngTrắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năngTrắc nghiệm điểm mạnh bản …

U2 – Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống Read More »

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân

Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năngTrắc nghiệm điểm mạnh …

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân Read More »

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-005Phiên bản: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm …

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống dành cho sinh viên Read More »

Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-003Phiên bản: Trắc nghiệm tính cách – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá …

Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp dành cho sinh viên Read More »

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-002Phiên bản: Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc …

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân dành cho sinh viên Read More »

Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-001Phiên bản: Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp …

Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân dành cho sinh viên Read More »

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-004Phiên bản: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề …

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng dành cho sinh viên Read More »