Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
Closed
Bắt đầu học
This khoá học is currently closed
Khoá học
Materials

Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm:

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng
Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân
Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân
Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp

Trong khóa học này, bài trắc nghiệm sẽ cho bạn biết được những ngành nghề phù hợp với những kỹ năng và giá trị sống mà bạn có được.

Sau bài trắc nghiệm này, bạn có thể:

  • Xác định nghề nghiệp phù hợp với những kỹ năng, giá trị sống của bản thân
  • Hiểu rõ hơn về bản thân