Khoá học Category: Career orientation skills

U3 – Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp

Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năngTrắc nghiệm điểm mạnh …

U3 – Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp Read More »

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân

Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá trị sống Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năngTrắc nghiệm điểm mạnh …

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân Read More »

Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-003Phiên bản: Trắc nghiệm tính cách – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo giá …

Trắc nghiệm tính cách phù hợp với nghề nghiệp dành cho sinh viên Read More »

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-002Phiên bản: Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc …

Trắc nghiệm xu hướng nghề nghiệp theo sở thích bản thân dành cho sinh viên Read More »

Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-001Phiên bản: Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề nghiệp …

Trắc nghiệm điểm mạnh bản thân dành cho sinh viên Read More »

Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-008Phiên bản: Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp – Tiếng Việt Để quãng thời gian sinh viên thật sự có ý nghĩa và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai sau khi tốt nghiệp thì bạn phải biết cách hoạch định nghề nghiệp. Việc hoạch định nghề nghiệp cần được chuẩn …

Kỹ năng hoạch định nghề nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Khám phá các ngành nghề dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-007Phiên bản: Khám phá các ngành nghề – Tiếng Việt Để có thể hoạch định kế hoạch nghề nghiệp cho 4 năm Đại học, Cao đẳng, bên cạnh việc hiểu rõ bản thân, bạn cần phải biết được xu hướng của thế giới, nhu cầu của thị trường tuyển dụng hiện nay …

Khám phá các ngành nghề dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng dành cho sinh viên

Mã khoá học: TSVG-004Phiên bản: Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng – Tiếng Việt Để có thể hoạch định nghề nghiệp tương lai, trước tiên, bạn phải hiểu rõ về bản thân mình. Một trong những cách khám phá bản thân hiệu quả chính là thông qua các bài trắc nghiệm: Trắc nghiệm nghề …

Trắc nghiệm nghề nghiệp theo kỹ năng dành cho sinh viên Read More »