haui k14

HCMUS.SACUS – Form đăng ký

V/v THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHOÁ HỌC KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN  “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN – TÔI TỎA SÁNG NĂM 2021” Dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Nhằm mục đích giúp sinh viên trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng học tập, định hướng nghề […]

HCMUS.SACUS – Form đăng ký Read More »

error: Content is protected !!