HaUI – K14 – Form đăng ký

Chương trình phát triển kỹ năng Dành cho sinh viên khoá K14, ĐH Công Nghiệp Hà Nội Dựa trên thành công của chương trình phát triển kỹ năng học tập, làm việc dành cho sinh viên K14 và nhằm mục đích tiếp tục cung cấp cho sinh viên các kỹ năng, công cụ học tập …

HaUI – K14 – Form đăng ký Read More »