Problem solving skills

HaUI-U2 Kỹ năng tư duy phản biện & giải quyết vấn đề

Vấn đề luôn xảy ra quanh ta, từ việc học tập cho đến cuộc sống thường nhật. Bạn đi học trễ vì xe hư, đó là một vấn đề. Bạn cãi nhau với bạn bè, người thân, đó cũng là một vấn đề. Hầu như lúc nào bạn cũng phải giải quyết vấn đề và […]

HaUI-U2 Kỹ năng tư duy phản biện & giải quyết vấn đề Read More »

HCMUS – Kỹ năng giải quyết vấn đề

Vấn đề luôn xảy ra quanh ta, từ việc công việc cho đến cuộc sống thường nhật. Bạn đi làm trễ vì xe hư, đó là một vấn đề. Bạn cãi nhau với bạn bè, người thân, đó cũng là một vấn đề. Hầu như lúc nào bạn cũng phải giải quyết vấn đề và tìm

HCMUS – Kỹ năng giải quyết vấn đề Read More »

error: Content is protected !!