Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Vấn đề luôn xảy ra quanh ta, từ việc học tập cho đến cuộc sống thường nhật. Bạn đi học trễ vì xe hư, đó là một vấn đề. Bạn cãi nhau với bạn bè, người thân, đó cũng là một vấn đề. Hầu như lúc nào bạn cũng phải giải quyết vấn đề và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đó. Và giải quyết vấn đề cũng là một trong những kỹ năng hàng đầu mà nhà tuyển dụng luôn yêu cầu ở bất kỳ nhân viên, sinh viên mới tốt nghiệp nào.
Vậy vấn đề là gì và bạn có thể giải quyết vấn đề như thế nào?
Bạn đang giải quyết vấn đề theo một quy trình cụ thể với những công cụ hỗ trợ hữu ích hay chỉ dựa vào những cảm xúc, trực giác của bản thân?
Bạn đã biết cách giải quyết vấn đề với một đầu óc phản biện?
Bạn từng nghe đến kỹ năng tư duy phản biện nhưng chưa biết cách áp dụng như thế nào?

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt được các khía cạnh của vấn đề và cách áp dụng những kỹ thuật, công cụ giải quyết vấn đề vào thực tế học tập, cuộc sống. Bên cạnh đó, khóa học cũng sẽ trang bị cho bạn cách thức tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau bằng một tư duy chính xác, thực tế và sâu sắc. Khóa học còn giúp bạn có những thay đổi tích cực về tư duy và hành động. Đây cũng là một kỹ năng thiết yếu cho kỹ năng giải quyết vấn đề, nghiên cứu và thuyết phục người khác.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học tư duy phản biện cơ bản này, bạn có thể:

  • Hiểu rõ tư duy phản biện là gì và dùng để làm gì
  • Nâng cao khả năng nhận thức của bạn về các vấn đề xung quanh hay các thông tin tiếp nhận được
  • Áp dụng tư duy phản biện vào giải quyết vấn đề
  • Tìm kiếm và đánh giá thông tin một cách chính xác
  • Phân biệt được thông tin có đáng tin cậy hay không
  • Hiểu rõ vấn đề là gì
  • Biết được khi giải quyết vấn đề cần tuân theo quy trình như thế nào
  • Làm chủ được các bước giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả
  • Xác định những trở ngại mà bạn đang gặp phải khi giải quyết vấn đề
  • Vận dụng các công cụ hữu ích giúp giải quyết vấn đề sáng tạo
error: Content is protected !!