HCMUS – Kỹ thuật sắp xếp công việc

Trong công việc cũng như trong cuộc sống, mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm. Bạn đã biết cách đặt mục tiêu, hoạch định ước mơ cho bản thân. Tuy nhiên bạn cũng cần biết cách lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc để thực hiện các mục tiêu đó […]

HCMUS – Kỹ thuật sắp xếp công việc Read More »