Khoá học Tag: Kỹ năng viết tiểu luận - khóa luận

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành xã hội

Mã khoá học: SSVS-026Phiên bản: Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận – Tiếng Việt Kỹ năng viết luận là một phần không thể thiếu đối với sinh viên khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Hầu như bất kỳ sinh viên nào cũng phải viết tiểu luận hoặc khóa luận ít nhất một …

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành xã hội Read More »

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành công nghệ thông tin

Mã khoá học: SSVI-026Phiên bản: Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận – Tiếng Việt Kỹ năng viết luận là một phần không thể thiếu đối với sinh viên khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Hầu như bất kỳ sinh viên nào cũng phải viết tiểu luận hoặc khóa luận ít nhất một …

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành công nghệ thông tin Read More »

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật

Mã khoá học: SSVT-026Phiên bản: Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận – Tiếng Việt Kỹ năng viết luận là một phần không thể thiếu đối với sinh viên khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Hầu như bất kỳ sinh viên nào cũng phải viết tiểu luận hoặc khóa luận ít nhất một …

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật Read More »

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-026Phiên bản: Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận – Tiếng Việt Kỹ năng viết luận là một phần không thể thiếu đối với sinh viên khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Hầu như bất kỳ sinh viên nào cũng phải viết tiểu luận hoặc khóa luận ít nhất một …

Kỹ năng viết tiểu luận – khóa luận dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »