Course Tag: Kỹ năng tư duy phản biện cơ bản

Tư duy phản biện cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-024Phiên bản: Tiếng Việt Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin và phần lớn trong chúng là những thông tin không chính xác, sai lệch. Kỹ năng tư duy phản biện là một…