Khoá học Tag: Kỹ năng tư duy phản biện cơ bản

Tư duy phản biện cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-021Phiên bản: Tư duy phản biện cơ bản – Tiếng Việt Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin và phần lớn trong chúng là những thông tin không chính xác, sai lệch. Kỹ …

Tư duy phản biện cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Tư duy phản biện cơ bản

Mã khoá học: SLVG-017Phiên bản: Kỹ năng tư duy phản biện cơ bản – Tiếng Việt Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin và phần lớn trong chúng là những thông tin không chính xác, sai …

Tư duy phản biện cơ bản Read More »