HCMUS – Kỹ năng lắng nghe và phản hồi

Phần lớn mọi người thường hay nói nhiều hơn là nghe. Trong khi đó, nghe lại chiếm một tỉ lệ lớn trong việc giao tiếp thành công. Việc lắng nghe hiệu quả sẽ giúp bạn không chỉ hiểu rõ đối phương mà còn thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho họ. Đây là […]

HCMUS – Kỹ năng lắng nghe và phản hồi Read More »