Course Tag: Kỹ năng lắng nghe và phản hồi

Kỹ năng lắng nghe và phản hồi dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-004Phiên bản: Tiếng Việt Phần lớn mọi người thường hay nói nhiều hơn là nghe. Trong khi đó, nghe lại chiếm một tỉ lệ lớn trong việc giao tiếp thành công. Việc lắng nghe hiệu quả sẽ giúp bạn không chỉ hiểu rõ đối phương mà còn thể hiện sự tôn trọng…