Course Tag: Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-022Phiên bản: Tiếng Việt Khóa học này sẽ cung cấp học viên có cái nhìn tổng quan về quá trình giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cũng như những công cụ chủ yếu giải quyết vấn đề mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Khóa học cũng giúp…