HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao

Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân cơ bản giúp bạn có được nền tảng về cách thức quản lý thời gian cũng như hiểu rõ những giá trị của thời gian.Tuy nhiên, vì thời gian sẽ gắn liền với những kế hoạch và mục tiêu của bạn nên bạn cần trang […]

HCMUS – Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao Read More »