Khoá học Tag: Advanced time management skills

Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-013Phiên bản: Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao – Tiếng Việt Kỹ năng quản lý thời gian – quản lý bản thân cơ bản giúp bạn có được nền tảng về cách thức quản lý thời gian cũng như hiểu rõ những giá trị của thời gian.Tuy nhiên, vì thời …

Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »