HCMUS – Kỹ năng giao tiếp nâng cao

Bạn có cảm thấy khó khăn khi trình bày một ý tưởng?Bạn không tự tin khi bắt chuyện và làm quen với người khác? Bạn không thể đoán bắt được suy nghĩ của người đối diện? Bạn không thể đặt câu hỏi khôn khéo để tìm kiếm thông tin hoặc duy trì trò chuyện với người khác?Để […]

HCMUS – Kỹ năng giao tiếp nâng cao Read More »