Khoá học Category: Critical thinking skills

Tư duy phản biện nâng cao

Mã khoá học: SLVG-018Phiên bản: Kỹ năng tư duy phản biện nâng cao – Tiếng Việt Khi đã nắm được những vấn đề cơ bản về tư duy phản biện, bạn có muốn nâng cao khả năng tư duy phản biện của mình không?Bạn có thích tranh luận và muốn thuyết phục người khác một cách …

Tư duy phản biện nâng cao Read More »

Tư duy phản biện nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-022Phiên bản: Tư duy phản biện nâng cao – Tiếng Việt Khi đã nắm được những vấn đề cơ bản về tư duy phản biện, bạn có muốn nâng cao khả năng tư duy phản biện của mình không?Bạn có thích tranh luận và muốn thuyết phục người khác một cách dễ …

Tư duy phản biện nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Tư duy phản biện cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-021Phiên bản: Tư duy phản biện cơ bản – Tiếng Việt Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin và phần lớn trong chúng là những thông tin không chính xác, sai lệch. Kỹ …

Tư duy phản biện cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Tư duy phản biện cơ bản

Mã khoá học: SLVG-017Phiên bản: Kỹ năng tư duy phản biện cơ bản – Tiếng Việt Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin và phần lớn trong chúng là những thông tin không chính xác, sai …

Tư duy phản biện cơ bản Read More »