Author name: nganhuynh97

FPT – Chương trình trang bị kỹ năng tìm việc, ứng tuyển công việc dành cho sinh viên

FPT – Chương trình trang bị kỹ năng tìm việc, ứng tuyển công việc dành cho sinh viên Nhằm giúp sinh viên trường Đại học FPT TP.HCM trang bị, nâng cao kỹ năng ứng tuyển công việc, gia tăng cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp kết hợp cùng Hệ […]

FPT – Chương trình trang bị kỹ năng tìm việc, ứng tuyển công việc dành cho sinh viên Read More »

HCMUET – Chương trình trang bị kỹ năng tìm việc, ứng tuyển công việc dành cho sinh viên

HCMUTE – Chương trình trang bị kỹ năng tìm việc, ứng tuyển công việc dành cho sinh viên Nhằm giúp sinh viên Khoa Kinh Tế trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM trang bị, nâng cao kỹ năng ứng tuyển công việc, gia tăng cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp, Khoa Kinh Tế trường

HCMUET – Chương trình trang bị kỹ năng tìm việc, ứng tuyển công việc dành cho sinh viên Read More »

error: Content is protected !!