Xác nhận đăng ký

Cám ơn bạn đã đăng ký tài khoản!

Thông tin tài khoản của bạn đã được tạo trên hệ thống www.workingskills.net và được gởi đến email đăng ký của bạn.

(Vui lòng kiểm tra thư mục spam, junk, promotion nếu không tìm thấy!)

Hãy kiểm tra email để nhận thông tin tài khoản, đăng nhập hệ thống và bắt đầu học.

Chúc bạn học tốt!

Thông tin liên hệ khi cần tư vấn:

Workingskills.net – Zalo 037 300 4648 – Email: workingskills.contact@talentmind.edu.vn