Q1: Tôi sẽ cần trả chi phí bao nhiêu cho một khóa học?

Trang web www.workingskills.net cung cấp các khóa học kỹ năng chuyên nghiệp trực tuyến dành cho người học là người đi làm, sinh viên. Hiện có hai nhóm đối tượng sử dụng chính là: người dùng theo nhóm, tổ chức và người dùng cá nhân. Dành cho người dùng cá nhân: Nếu bạn mong muốn …

Q1: Tôi sẽ cần trả chi phí bao nhiêu cho một khóa học? Read More »