HaUI – K15 – Danh sách sinh viên đã đăng ký tài khoản học kỹ năng

Dưới đây là danh sách các em sinh viên đã đăng ký từ ngày 01/12/2020 – 31/12/2020 và được cấp tài khoản học kỹ năng trên hệ thống Workingskills.net. Hướng dẫn tìm kiếm thông tin tài khoản Để tìm kiếm nhanh thông tin tài khoản, các em hãy thực hiện các bước sau:– Bước 1: …

HaUI – K15 – Danh sách sinh viên đã đăng ký tài khoản học kỹ năng Read More »

Chương trình phát triển kỹ năng Dành cho sinh viên, ĐH Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM

Hình thức học: Trực tuyến trên hệ thống www.workingskills.net – Mỗi sinh viên sẽ được cấp 01 tài khoản học trên hệ thống www.workingskills.net, đăng ký theo mẫu dưới đây. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỌC KỸ NĂNG Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động cấp phát tài khoản dựa theo thông tin đăng ký của …

Chương trình phát triển kỹ năng Dành cho sinh viên, ĐH Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM Read More »