HaUI – Chương trình phát triển kỹ năng dành cho sinh viên – Phiếu đặt câu hỏi

Nhằm giúp các em sinh viên có thể học tập tốt các khóa học có trên hệ thống www.workingskills.net, mà các em sinh viên đã đăng ký tài khoản, tham gia học trong khoảng thời gian 12/2020 – 03/2021, đội ngũ giảng huấn, chuyên gia của www.workingskills.net sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của sinh viên theo hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ 22/03 – 26/03/2021.

Trong quá trình học tập, nếu các bạn sinh viên có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào về các khóa học, nội dung học hoặc các vấn đề liên quan đến các kỹ năng mà các bạn đã học, hãy đặt câu hỏi theo form dưới đây.

Hạn chót đặt câu hỏi: 19/03/2021

error: Content is protected !!