Groups

Groups directory

 • Group logo of HAUI 2018
  active 3 months, 1 week ago

  Đây là nhóm dành riêng cho các bạn sinh viên năm 1 – Khóa 2018 của HAUI với mục đích trao đổi, thảo luận các bài học, kỹ năng trong quá trình học, tương tác.

  Private Group / 2,757 members
 • Group logo of BKU-FME
  active 8 months, 2 weeks ago

  The group of learners from the faculty of mechanical engineering – Bach Khoa University – HCMC

  Private Group / 207 members
 • Group logo of University – Year 2
  active 1 year, 4 months ago

  The group of learners from the third year of university

  Private Group / 4 members
 • Group logo of University – Year 1
  active 1 year, 4 months ago

  The group of learners from the first year of university

  Private Group / 5 members
 • Group logo of University - Year 3
  active 1 year, 9 months ago

  The group of learners from the third year of university

  Private Group / 2 members
 • Group logo of University – Year 4
  active 1 year, 9 months ago

  The group of learners from the last year of university

  Private Group / 2 members
 • Group logo of HCMUS-FIT
  active 2 years, 3 months ago

  The group of learners from the faculty of Information Technology – HCMC University of Science.

  Private Group / 72 members