FAQs – Support

Chính Sách Thanh Toán Và Cung Cấp Dịch Vụ

Hiện nay Workingskills.net chỉ cung cấp khóa học dành cho nhóm, tổ chức.

Nếu các bạn là người dùng vãng lai, Workingskills.net hiện có hai nhóm đối tượng chính là sinh viên và người đi làm mà bạn có thể tham gia.

Sinh viên: Các bạn sinh viên có thể tham gia nhóm Internship.edu.vn để đăng ký tài khoản tại Workingskills.net theo contact theo contact: 028 – 3515 0635, 0974 030 635 – contact@internship.edu.vn..

Người đi làm: Các bạn đã đi làm có thể đăng ký theo contact: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn.

Với mỗi nhóm đối tượng sẽ có hình thức thanh toán và mức học phí riêng. Các bạn có thể theo dõi chi tiết tại thông tin của mỗi nhóm.

Load More