Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Công ty như một xã hội thu nhỏ. Ở đó, có rất nhiều người khác nhau với những cá tính, đặc điểm, nhu cầu, mong muốn khác nhau. Do đó, khi làm việc nhóm, những xung đột, mẫu thuẫn hay vấn đề xảy ra không chỉ đơn thuần đến từ việc bất đồng giữa các thành việc. Một nhóm làm việc kém hiệu quả có thể gồm nhiều nguyên nhân khác nhau như:
Nhóm không có động lực, mục tiêu chung.
Nhóm thiếu sự gắn bó, đoàn kết
Người lãnh đạo nhóm không nắm rõ các công việc, nhiệm vụ của từng thành viên dẫn đến sự phân công bất hợp lý
Và nhiều lý do khác…
Khóa học này sẽ giúp bạn xác định những vấn đề thường gặp của một nhóm trong môi trường làm việc và cách giải quyết những vấn đề đó.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học kỹ năng quản lý đội nhóm nâng cao này, bạn có thể:

  • Xác định được động lực hiện có của nhóm và cách thúc đẩy động lực nhóm
  • Hiểu rõ vai trò, công việc của từng thành viên trong nhóm để từ đó có sự phân công, hỗ trợ hợp lý
  • Xác định những nguyên nhân dẫn đến một nhóm làm việc kém hiệu quả
  • Biết cách giải quyết những vấn đề gây ra nhóm làm việc kém hiệu quả
  • Tập hợp sức mạnh của nhóm để giải quyết vấn đề thông qua kỹ thuật tư duy sáu chiếc nón
  • Gắn kết các thành viên thông qua những hoạt động xây dựng nhóm
error: Content is protected !!