Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
Closed
Bắt đầu học
Khoá học này chỉ dành cho người học đã đăng ký

Để được kết nối và hỗ trợ bởi các chuyên gia nhân sự về đào tạo, phát triển năng lực, bạn hãy tham gia Group sau đây https://www.facebook.com/groups/workingskills.quanlylanhdao