Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
Closed
Bắt đầu học
This khoá học is currently closed

Để được kết nối và hỗ trợ bởi các chuyên gia nhân sự về đào tạo, phát triển năng lực, bạn hãy tham gia Group sau đây https://www.facebook.com/groups/workingskills.quanlylanhdao