Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có, đặc biệt là các bạn sinh viên. Bạn thuyết trình theo yêu cầu của môn học, bạn trình bày ý tưởng hay báo cáo về một vấn đề nào đó đều cần đến kỹ năng thuyết trình.
Vậy bạn đã biết cách tạo nên một bài thuyết trình lôi cuốn?
Bạn đã biết cách sử dụng lời nói và ngôn ngữ cơ thể để thu hút người nghe trong khi thuyết trình?
Nếu còn băn khoăn thì khóa học kỹ năng thuyết trình này sẽ giúp ích cho bạn đấy!

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học kỹ năng thuyết trình cơ bản này, bạn có thể:

  • Nắm bắt được các bước quan trọng cần chuẩn bị cho một bài thuyết trình thành công
  • Biết cách biên soạn, phát triển một bài thuyết trình hiệu quả với những công cụ hỗ trợ khác nhau
  • Vận dụng ngôn ngữ nói vào bài thuyết trình một cách hiệu quả
  • Vận dụng ngôn ngữ cơ thể vào bài thuyết trình một cách hiệu quả
  • Đánh giá được khả năng thuyết trình của bản thân
error: Content is protected !!