Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Bạn đã từng gặp phải những tình huống bất đồng khi làm việc nhóm?
Bạn không biết làm sao để giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm một cách tốt nhất?
Bạn muốn nhóm mình hoạt động và phát triển hơn nữa?
Bạn có phải là người có tố chất để lãnh đạo nhóm mình không?
Khi hiểu được tường tận những khái niệm về nhóm và các vấn đề liên quan đến hoạt động nhóm, bạn sẽ không còn cảm thấy quá khó khăn khi làm việc nhóm hay giải quyết bất kì mâu thuẫn nào xảy ra trong nhóm nữa. Khóa học kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm sẽ giúp bạn chinh phục các vấn đề này.

Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí bởi những chuyên gia đào tạo doanh nghiệp của Talent Mind Education trong suốt 365 ngày trải nghiệm khoá học.

Sau khóa học kỹ năng làm việc nhóm này, bạn có thể:

  • Hiểu rõ thế nào là nhóm và một nhóm làm việc hiệu quả cần có những gì
  • Nắm bắt được đặc điểm của bốn giai đoạn phát triển nhóm để quản lý nhóm hiệu quả
  • Hiểu rõ các vai trò trong nhóm
  • Biết được những việc cần phải làm của người lãnh đạo nhóm và thành viên trong từng giai đoạn phát triển nhóm
  • Biết được những nguyên nhân thường gặp gây ra bất đồng nhóm và cách giải quyết
error: Content is protected !!