Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

MỞ TRẮC NGHIỆM ĐỢT 2: 05/6/2020 – 10/6/2020

Bài trắc nghiệm cuối khoá:

  • Bao gồm 40 tình huống yêu cầu bạn xử lý bằng cách ứng dụng các kỹ năng đã học và chọn phương án phù hợp.
  • Thời gian làm bài: 35 phút, chỉ được phép làm tối đa 02 lần
    • Trắc nghiệm đợt 1: từ 25/5/2020 đến 3/6/2020
    • Trắc nghiệm đợt 2: từ 5/6/2020 đến 10/6/2020 nếu kết quả trắc nghiệm đợt 1 của bạn chưa đạt yêu cầu hoặc chưa làm trắc nghiệm đợt 1.
  • Kết quả trắc nghiệm được xem là đạt yêu cầu nếu bạn xử lý thành công ít nhất 70% các tình huống.
  • Lưu ý: Nếu cả 2 đợt làm bài, các em không đạt điểm tối thiểu từ 70% trở lên thì sẽ không đạt yêu cầu hoàn thành khóa học.

Điều kiện để có thể truy cập làm bài trắc nghiệm cuối khoá: Đã hoàn thành 4 bài học kỹ năng của chương trình:

Chúc bạn đạt kết quả tốt!
HOT: Các phần thưởng giá trị sẽ được dành cho 03 bạn có kết quả tốt nhất đứng đầu mỗi Khoa. Nếu hai bạn có kết quả điểm số như nhau, sẽ ưu tiên bạn nào hoàn thành bài trắc nghiệm trước.

error: Content is protected !!