Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Bài trắc nghiệm cuối khoá:

  • Bao gồm 40 tình huống yêu cầu bạn xử lý bằng cách ứng dụng các kỹ năng đã học và chọn phương án phù hợp.
  • Thời gian làm bài: 35 phút, chỉ được phép làm tối đa 02 lần
    • Thời hạn làm bài: từ 01/05/2021 đến 07/05/2021
  • Kết quả trắc nghiệm được xem là đạt yêu cầu nếu bạn xử lý thành công ít nhất 70% các tình huống.
  • Lưu ý: Nếu cả 2 lần làm bài, các em không đạt điểm tối thiểu từ 70% trở lên thì sẽ không đạt yêu cầu hoàn thành khóa học.

Điều kiện để có thể truy cập làm bài trắc nghiệm cuối khoá: Đã hoàn thành 4 bài học kỹ năng của chương trình:

Chúc bạn đạt kết quả tốt!

error: Content is protected !!