Khoá học Tag: Using mind map to study - read books - present

HCMUS-TE.U1 Sử dụng Sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Sơ đồ tư duy đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong học tập, công việc và cuộc sống. Đối với sinh viên, việc sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, cũng như nâng cao hiệu quả học tập. Sơ đồ tư duy …

HCMUS-TE.U1 Sử dụng Sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình Read More »

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-011Phiên bản: Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách, thuyết trình – Tiếng Việt Sơ đồ tư duy đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong học tập, công việc và cuộc sống. Đối với sinh viên, việc sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp các …

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình

Mã khoá học: SLVG-007Phiên bản: Sử dụng sơ đồ tư duy trong đọc sách, học tập, thuyết trình – Tiếng Việt Sơ đồ tư duy đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong học tập, công việc và cuộc sống. Đối với sinh viên, việc sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp các bạn tiết kiệm …

Sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đọc sách và thuyết trình Read More »