HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian

Dù bạn đã có những kiến thức nền tảng về kỹ năng quản lý thời gian hay biết cách sắp xếp công việc thì những điều đó vẫn chưa đủ để bạn làm chủ bản thân mình. Hãy nhớ lại: Bạn đã bao giờ quên mất một số việc mình dự định sẽ làm trong ngày?Bạn đã bao […]

HCMUS – Các công cụ quản lý thời gian Read More »