Khoá học Tag: Time management tools

Các công cụ quản lý thời gian dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-015Phiên bản: Công cụ quản lý thời gian – Tiếng Việt Dù bạn đã có những kiến thức nền tảng về kỹ năng quản lý thời gian hay biết cách sắp xếp công việc thì những điều đó vẫn chưa đủ để bạn làm chủ bản thân mình. Hãy nhớ lại: Bạn …

Các công cụ quản lý thời gian dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Các công cụ quản lý thời gian

Mã khoá học: SLVG-011Phiên bản: Các công cụ quản lý thời gian – Tiếng Việt Dù bạn đã có những kiến thức nền tảng về kỹ năng quản lý thời gian hay biết cách sắp xếp công việc thì những điều đó vẫn chưa đủ để bạn làm chủ bản thân mình. Hãy nhớ lại: Bạn đã bao …

Các công cụ quản lý thời gian Read More »