Khoá học Tag: Letter writing skills

HCMUT.FME-U3.4 Kỹ năng viết thư ứng tuyển, trình bày nguyện vọng

Bên cạnh kỹ năng viết email và viết CV thì viết thư cũng là một trong những kỹ năng cần thiết giúp sinh viên tạo được ấn tượng và tự tin hơn khi khi đi xin việcBạn có biết cấu trúc để viết một lá thư hoàn chỉnh?Bạn đã thành thạo khi viết thư ứng …

HCMUT.FME-U3.4 Kỹ năng viết thư ứng tuyển, trình bày nguyện vọng Read More »

Kỹ năng viết thư dành cho sinh viên khối ngành công nghệ thông tin

Mã khoá học: SSVI-025Phiên bản: Kỹ năng viết thư – Tiếng Việt Bên cạnh kỹ năng viết email và viết CV thì viết thư cũng là một trong những kỹ năng cần thiết giúp sinh viên tạo được ấn tượng và tự tin hơn khi khi đi xin việcBạn có biết cấu trúc để viết …

Kỹ năng viết thư dành cho sinh viên khối ngành công nghệ thông tin Read More »

Kỹ năng viết thư dành cho sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật

Mã khoá học: SSVT-025Phiên bản: Kỹ năng viết thư – Tiếng Việt Bên cạnh kỹ năng viết email và viết CV thì viết thư cũng là một trong những kỹ năng cần thiết giúp sinh viên tạo được ấn tượng và tự tin hơn khi khi đi xin việcBạn có biết cấu trúc để viết …

Kỹ năng viết thư dành cho sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật Read More »

Kỹ năng viết thư

Mã khoá học: SLVG-021Phiên bản: Kỹ năng viết thư hiệu quả – Tiếng Việt Bên cạnh kỹ năng viết email và viết CV thì viết thư cũng là một trong những kỹ năng cần thiết giúp bạn tạo được ấn tượng và tự tin hơn khi khi đi xin việc.Bạn có biết cấu trúc để viết một lá thư …

Kỹ năng viết thư Read More »