Course Tag: Kỹ năng viết CV

Kỹ năng viết CV dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-029Phiên bản: Tiếng Việt CV hay còn gọi là bản lý lịch nghề nghiệp là một trong những cách thức dễ dàng và thuận tiện nhất có thể giúp bạn ứng tuyển công việc. CV thể hiện chi tiết những thông tin cá nhân có thể giúp bạn giới thiệu bản thân.…