Khoá học Tag: Kỹ năng viết cơ bản

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành xã hội

Mã khoá học: SSVS-023Phiên bản: Kỹ năng viết cơ bản – Tiếng Việt Bạn có bao giờ gặp khó khăn khi phải viết email, tiểu luận hay bài báo cáo?Bạn băn khoăn không biết nên dùng từ ngữ sao cho đúng chính tả và phù hợp với ngữ cảnh?Bạn không biết nên viết câu và …

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành xã hội Read More »

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành công nghệ thông tin

Mã khoá học: SSVI-023Phiên bản: Kỹ năng viết cơ bản – Tiếng Việt Bạn có bao giờ gặp khó khăn khi phải viết email, tiểu luận hay bài báo cáo?Bạn băn khoăn không biết nên dùng từ ngữ sao cho đúng chính tả và phù hợp với ngữ cảnh?Bạn không biết nên viết câu và …

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành công nghệ thông tin Read More »

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật

Mã khoá học: SSVT-023Phiên bản: Kỹ năng viết cơ bản – Tiếng Việt Bạn có bao giờ gặp khó khăn khi phải viết email, tiểu luận hay bài báo cáo?Bạn băn khoăn không biết nên dùng từ ngữ sao cho đúng chính tả và phù hợp với ngữ cảnh?Bạn không biết nên viết câu và …

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật Read More »

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-023Phiên bản: Kỹ năng viết cơ bản – Tiếng Việt Bạn có bao giờ gặp khó khăn khi phải viết email, tiểu luận hay bài báo cáo?Bạn băn khoăn không biết nên dùng từ ngữ sao cho đúng chính tả và phù hợp với ngữ cảnh?Bạn không biết nên viết câu và …

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Kỹ năng viết cơ bản

Mã khoá học: SLVG-019Phiên bản: Kỹ năng viết cơ bản – Tiếng Việt Bạn có bao giờ gặp khó khăn khi phải viết email, viết thư hay bài báo cáo?Bạn băn khoăn không biết nên dùng từ ngữ sao cho đúng chính tả và phù hợp với ngữ cảnh?Bạn không biết nên viết câu và …

Kỹ năng viết cơ bản Read More »