Course Tag: Kỹ năng viết cơ bản

Kỹ năng viết cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-028Phiên bản: Tiếng Việt Viết là một kỹ năng quan trọng không chỉ cho việc học, công việc mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Trong học tập, bạn cần biết cách viết tiểu luận, báo cáo thực tập hay luận văn. Trong công việc, bạn cần sử dụng kỹ năng viết…