HCMUS – Tư duy phản biện nâng cao

Khi đã nắm được những vấn đề cơ bản về tư duy phản biện, bạn có muốn nâng cao khả năng tư duy phản biện của mình không?Bạn có thích tranh luận và muốn thuyết phục người khác một cách dễ dàng?Bạn có luôn bị phân vân giữa “lý trí” và “tình cảm” khi đưa ra […]

HCMUS – Tư duy phản biện nâng cao Read More »