Course Tag: Kỹ năng thuyết trình nâng cao

Kỹ năng thuyết trình nâng cao dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-021Phiên bản: Tiếng Việt Bên cạnh một bài thuyết trình có nội dung được chuẩn bị tốt và đầy đủ, bạn cần luyện tập cách thức trình bày sinh động, lôi cuốn để thuyết phục được người nghe giúp họ tiếp nhận thông tin hiệu quả. Một bài thuyết trình sinh động,…