Course Tag: Kỹ năng thuyết trình cơ bản

Kỹ năng thuyết trình cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-020Phiên bản: Tiếng Việt Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có trong công việc để trình bày ý kiến, ý tưởng của mình. Trình bày một ý tưởng, một dự án, bạn cần phải thuyết trình. Báo cáo kết quả tổng kết cuối năm, bạn…