Khoá học Tag: Kỹ năng thuyết trình cơ bản

Kỹ năng thuyết trình cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-017Phiên bản: Kỹ năng thuyết trình cơ bản – Tiếng Việt Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có, đặc biệt là các bạn sinh viên. Bạn thuyết trình theo yêu cầu của môn học, bạn trình bày ý tưởng hay báo cáo về một vấn …

Kỹ năng thuyết trình cơ bản dành cho sinh viên khối ngành kinh tế Read More »

Kỹ năng thuyết trình cơ bản

Mã khoá học: SLVG-013Phiên bản: Kỹ năng thuyết trình – Tiếng Việt Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có trong công việc để trình bày ý kiến, ý tưởng của mình. Trình bày một ý tưởng, một dự án, bạn cần phải thuyết trình. Báo cáo kết quả …

Kỹ năng thuyết trình cơ bản Read More »