Quản lý thời gian trong môi trường công sở dành cho sinh viên

Mã khoá học: SLVG-026Phiên bản: Quản lý thời gian trong môi trường công sở – Tiếng Việt Khi làm việc trong môi trường công sở, chắc chắn, bạn sẽ luôn đối mặt với nhiều áp lực của công việc.Sẽ có những lúc bạn rơi vào tình trạng “lụt việc”, làm mãi không xong.Sẽ có những …

Quản lý thời gian trong môi trường công sở dành cho sinh viên Read More »