Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao

Mã khoá học: SMVG-025Phiên bản: Kỹ năng quản lý đội nhóm – Tiếng Việt Công ty như một xã hội thu nhỏ. Ở đó, có rất nhiều người khác nhau với những cá tính, đặc điểm, nhu cầu, mong muốn khác nhau. Do đó, khi làm việc nhóm, những xung đột, mẫu thuẫn hay vấn …

Kỹ năng làm việc nhóm & quản lý đội nhóm nâng cao Read More »