Course Tag: Kỹ năng học tập tích cực

Kỹ năng học tập tích cực dành cho sinh viên khối ngành kinh tế

Mã khoá học: SSVE-005Phiên bản: Tiếng Việt Kỹ năng học tập tích cực là một kỹ năng quan trọng và cần thiết có thể giúp bạn khám phá ra giá trị thực tế của việc học cũng như cách thức quản lý việc học của bạn. Để làm chủ kỹ năng học tập tích cực,…