Kỹ năng học tập tích cực

BLU-U1 Phương pháp học tập đại học hiệu quả

Học tập là một kỹ năng quan trọng và cần thiết giúp sinh viên quản lý việc học một cách hiệu quả. Bạn sẽ không cần phải mất nhiều thời gian và công sức cho những lần “chạy deadline” tới sáng nhưng kết quả vẫn không cao.Bạn sẽ có nhiều thời gian để thư giãn những […]

BLU-U1 Phương pháp học tập đại học hiệu quả Read More »

HaUI-U1 Phương pháp học tập đại học hiệu quả

Học tập là một kỹ năng quan trọng và cần thiết giúp sinh viên quản lý việc học một cách hiệu quả. Bạn sẽ không cần phải mất nhiều thời gian và công sức cho những lần “chạy deadline” tới sáng nhưng kết quả vẫn không cao.Bạn sẽ có nhiều thời gian để thư giãn những

HaUI-U1 Phương pháp học tập đại học hiệu quả Read More »

error: Content is protected !!